Complete IELTS Bands 6.5 to 7.5 Workbook with Key

36.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: Cambridge University Press
Tác giả – Author: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman
Số trang – Pages: 72
Tham khảo thêm các sách IELTS tại đây.
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây