Cambridge Primary English level 6 Activity Book

69.000 

Mua sản phẩm này để tích lũy 69 điểm

Cambridge Primary English là một khóa học linh hoạt, được viết riêng để hỗ trợ khung chương trình của Kỳ thi Quốc tế Cambridge (level 1–6).

Mỗi level bao gồm chín bài học chuyên đề về các chủ đề thú vị để thu hút người học trẻ tuổi, dựa theo Đề án Hoạt động Sân khấu.

Cung cấp các bài học có cấu trúc, tích lũy để đáp ứng tất cả các mục tiêu trong khung chương trình tiếng Anh Tiểu học của Cambridge dành cho từng giai đoạn.

Các hoạt động cá nhân, cặp đôi và nhóm thúc đẩy sự sáng tạo và tư duy phản biện, bao gồm các bài hát và trò chơi, thực hiện và làm mọi việc cũng như giải quyết vấn đề.

Bao gồm một loạt các văn bản tiểu thuyết, phi hư cấu và thơ quốc tế được lựa chọn cẩn thận phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn của người học.

Bao gồm đánh giá vào cuối mỗi bài học để xem lại các điểm học tập và cung cấp các cơ hội ôn tập lại.

Bao gồm các hoạt động chính tả ở cuối sách có thể được sử dụng cho các bài học chính tả riêng biệt hoặc tích hợp. Các biểu tượng trong chín bài học biểu thị các cơ hội để sử dụng các hoạt động chính tả trong các buổi dạy chính. Có phần tham khảo hữu ích ở cuối sách để người học tiện sử dụng. Nó chứa các bảng, danh sách và lời nhắc bao gồm cả tác phẩm ngôn ngữ và văn học.

 

Cambridge Primary English is a flexible, endorsed course written specifically to support Cambridge International Examinations’ curriculum framework (Stages 1–6).

  • Contains nine thematic units on exciting topics to engage young learners, following the Scheme of Work for the Stage.
  • Provides structured, cumulative lessons to cover all objectives in the Cambridge Primary English curriculum framework for the Stage.
  • Individual, paired and group activities which promote creativity and critical thinking, including songs and games, doing and making things, and problem-solving work.
  • Contains a carefully selected range of international fiction, non-fiction and poetry texts suited to the age and Stage of the learners.
  • Contains a Unit review at the end of each unit to revisit learning points and provide assessment opportunities.
  • Includes Spelling activities at the end of the book that can be used for separate or integrated spelling lessons. Icons in the nine units indicate opportunities to use the spelling activities within the main teaching sessions.
  • Includes a helpful reference section at the end of the book for learners to use. It contains tables, lists and reminders covering both language and literature work.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cambridge Primary English level 6 Activity Book”
Giỏ hàng bạn chọn
Danh mục sản phẩm
Tiện ích
Sách in màu tiết kiệm chi phí
Giỏ hàng
Lên đầu trang