Campaign English for the military 2 Student’s Book

105.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: Macmillan
Tác giả – Author: Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano
Số trang – Pages: 146
Hiện sản phẩm này không còn sách gốc. Sách phô tô màu có giá 105k/quyển.
Bạn xem nội dung sách và hình chụp sách photo màu được up toàn bộ bên dưới.
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây