Complete IELTS Bands 4.0-5.0 Student Book

131.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: Cambridge University Press
Tác giả – Author: Guy Brook-Hart and Vanessa Jakeman with David Jay
Số trang – Pages: 200
Tham khảo thêm các sách IELTS tại đây.
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây