Everybody Up 1 Teacher Book

89.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: Oxford University Press
Tác giả – Author: Patrick Jackson, Susan Banman Cileci
Số trang – Pages: 162

Bạn có thể quan tâm thêm:

Everybody Up Starter Student Book
Everybody Up Starter Workbook
Everybody Up 1 Student Book
Everybody Up 1 Workbook
Everybody Up 2 Student Book
Everybody Up 2 Workbook
Everybody Up 3 Student Book
Everybody Up 3 Workbook
Everybody Up 4 Student Book
Everybody Up 4 Workbook
Everybody Up 5 Student Book
Everybody Up 5 Workbook
Everybody Up 6 Student Book
Everybody Up 6 Workbook
Everybody Up motivates children to learn by linking the English classroom to the wider world. The more links you make, the more children are likely to remember. It’s the way they naturally learn. Links to other school subjects Colorful cross-curricular lessons at the end of every unit provide a practical link to other school subjects. Learning content through English is meaningful and inspiring to …

Đặt làm sách phô tô màu, bìa cán màng bóng, đóng keo nhiệt liền gáy giá 74k/q

Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây