Foundation IELTS Masterclass Student’s Book

129.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: Oxford
Tác giả – Author: Nick Thorner Louis Rogers
Số trang – Pages: 176
Bạn có thể quan tâm thêm:
Achieve IELTS 2 Student Book Upper Intermediate – Advanced Band 5.5 to 7.5
Achieve IELTS 2 Teacher Book Upper Intermediate – Advanced Band 5.5 to 7.5
Achieve IELTS 2 Workbook Upper Intermediate – Advanced Band 5.5 to 7.5
Tham khảo thêm các sách IELTS tại đây.
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây