Sách giảm giá là sách photo màu trên giấy Double A, bìa ngoài bằng giấy ảnh bóng và cứng được cán màng nilon cho màu sắc hình ảnh đẹp và bền. Sách được đóng bìa bằng keo nhiệt hoặc gáy xoắn (theo yêu cầu của khách hàng).

Hình ảnh chụp thực tế sản phẩm sách giảm giá
sách supertots 2sach giao trinh supertots 2
 
Sach Cambridge Starters, Movers, Flyers

Macmillan Science A Closer look 19 Macmillan Science A Closer look 16 Macmillan Science A Closer look 6Houghton Mifflin Social Studies 12