New Round Up 3 Teacher’s Book

157.000 VNĐ 55.000 VNĐ

Sách tham khảo rất bổ ích dành cho giáo viên và phụ huynh, bao gồm 07 bài test và 20 bài Quiz cùng thang điểm đánh giá và key cho từng Quiz.
Nhà xuất bản – Publisher: Pearson Longman
Tác giả – Author: Virginia Evans, Jenny Dooley
Số trang – Pages: 67
Bạn có thể quan tâm thêm:
– New Round Up 2 Student’s Book
– New Round Up 2 Teacher Book
– New Round Up Starter Student’s Book
– New Round Up Starter Teacher Book
– New Round Up 1 Student’s Book
– New Round Up 1 Teacher Book
– New Round Up 3 Student’s Book
– New Round Up 4 Student’s Book
– New Round Up 4 Teacher Book
– New Round Up 5 Student’s Book
– New Round Up 5 Teacher Book
– New Round Up 6 Student’s Book
– New Round Up 6 Teacher Book