Magical Words

99.000 VND

“Magical Words” is a book born from the love I feel towards this technique to which I’ve dedicated my time for the past few years. In this book you will find the answers to all those questions you might have, such as: What is Ho’oponopono? How does it work? How do we use it? And a wide variety of information that will make you choose this technique as your tool of choice in order to evolve spiritually here on earth.

“Magical Words” là một cuốn sách được sinh ra từ tình yêu mà tôi cảm nhận về kỹ thuật này mà tôi đã dành thời gian của mình trong vài năm qua. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà bạn có thể có, chẳng hạn như: Ho’oponopono là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Làm thế nào để chúng ta sử dụng nó? Và rất nhiều thông tin sẽ khiến bạn chọn kỹ thuật này làm công cụ lựa chọn của mình để phát triển tâm linh ở đây trên trái đất.

Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây
Danh mục: Từ khóa: ,