New Beliefs New Brain

99.000 VND

Stress is a silent killer. New Beliefs, New Brain shares methods for healing the negative impacts of stress and fear that many police and firefighters rely on to stay sharp on the job and in life — “first responders” have the MOST stressful jobs! Combining her personal experiences with an effective and easy-to-understand approach, Lisa Wimberger teaches powerful meditation practices that will improve the mental and emotional quality of life for those who are suffering. These techniques can be used at any time to turn back the body’s clock, regenerate the mind, break negative patterns, and heal emotional wounds.

Stress là một kẻ giết người thầm lặng. New Beliefs New Brains chia sẻ các phương pháp để chữa lành các tác động tiêu cực của căng thẳng và nỗi sợ hãi mà nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa dựa vào để giữ vững công việc và trong cuộc sống – những người phản ứng đầu tiên đã có những công việc căng thẳng NHẤT! Kết hợp kinh nghiệm cá nhân của mình với cách tiếp cận hiệu quả và dễ hiểu, Lisa Wimberger dạy các phương pháp thiền định mạnh mẽ sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống tinh thần và cảm xúc cho những người đang đau khổ. Những kỹ thuật này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào để quay ngược đồng hồ cơ thể, tái tạo tâm trí, phá vỡ các mô hình tiêu cực và chữa lành vết thương cảm xúc.

 

Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây