My First Writing 3 Student Book

85.000 VND

Cuốn sách là tập hợp những bài hướng dẫn các con viết theo chủ đề về các lễ hội, kỳ nghỉ cũng như đưa các con tới những miền đất lạ trên thế giới. Với cấu trúc ngữ pháp được nâng cao từ quyển 1 &2 cùng hình ảnh sinh động, đây thực sự là tài liệu cần thiết và bổ ích để các con có được nền tảng ngữ pháp vững chắc đồng thời phát triển khả viết theo chủ đề với cấu trúc chặt chẽ.

 My First Writing 3 Student Book

Nhà xuất bản – Publisher: E future
Tác giả – Author: 
Số trang – Pages: 120
Bạn có thể quan tâm thêm:
– My First Writing 3 Workbook
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây