New Round Up Starter Teacher Book

75.000 VND

Sách tham khảo rất bổ ích dành cho giáo viên và phụ huynh, bao gồm 08 bài test và 19 bài Quiz cùng thang điểm đánh giá và key cho từng Quiz.
Nhà xuất bản – Publisher: Pearson Longman
Tác giả – Author: Virginia Evans, Jenny Dooley
Số trang – Pages: 63
Bạn có thể quan tâm thêm:
– New Round Up 2 Student’s Book
– New Round Up 2 Teacher Book
– New Round Up Starter Student’s Book
– New Round Up 1 Student’s Book
– New Round Up 1 Teacher Book
– New Round Up 3 Student’s Book
– New Round Up 3 Teacher Book
– New Round Up 4 Student’s Book
– New Round Up 4 Teacher Book
– New Round Up 5 Student’s Book
– New Round Up 5 Teacher Book
– New Round Up 6 Student’s Book
– New Round Up 6 Teacher Book
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây