Oxford Grammar for Schools 1

99.000 VNĐ

Nhà xuất bản – Publisher: Oxford
Tác giả – Author: Martin Moore
Số trang – Pages: 146
Oxford Grammar for Schools 1: trọn bộ 7 cuốn sách Ngữ pháp nâng cao dành cho lứa tuổi  từ 7-15, là một trong những giáo trình ngữ pháp chuyên sâu kết hợp rèn luyện kỹ năng nghe hiểu, giao tiếp tốt nhất từng xuất bản. 
Bạn có thể quan tâm thêm:
Oxford Grammar for Schools 1
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD3
Oxford Grammar for Schools 2
Oxford Grammar for Schools 2 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 3
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD3
Oxford Grammar for Schools 1 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD2
Oxford Grammar for Schools 2 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 2 Audio CD2
Oxford Grammar for Schools 3 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD2
Oxford Grammar One New Edition
Oxford Grammar One Answer Book New Edition
Oxford Grammar Two New Edition
Oxford Grammar Two Answer Book New Edition
Oxford Grammar Three New Edition
Oxford Grammar Three Answer Book New Edition

 

Oxford Grammar for School 1
Oxford Grammar for Schools 1

99.000 VNĐ