Oxford Grammar for Schools 2

99.000 VNĐ

Nhà xuất bản – Publisher: Oxford
Tác giả – Author: Martin Moore
Số trang – Pages: 146
Oxford Grammar for Schools 2: Là lựa chọn thông minh dành cho các bé muốn học ngữ pháp thông qua các hình ảnh minh họa sinh động, các bài hát, các bài nghe cải thiện kỹ năng nghe hiểu và phát âm, các trò chơi và hoạt động viết liên quan đến cuộc sống hàng ngày… khiến cho việc học ngữ pháp vốn buồn tẻ trở nên thú vị và hiệu quả. 
Bạn có thể quan tâm thêm:
Oxford Grammar for Schools 1
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD3
Oxford Grammar for Schools 2
Oxford Grammar for Schools 2 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 3
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD1
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD3
Oxford Grammar for Schools 1 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 1 Audio CD2
Oxford Grammar for Schools 2 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 2 Audio CD2
Oxford Grammar for Schools 3 Teacher’s Book
Oxford Grammar for Schools 3 Audio CD2
Oxford Grammar One New Edition
Oxford Grammar One Answer Book New Edition
Oxford Grammar Two New Edition
Oxford Grammar Two Answer Book New Edition
Oxford Grammar Three New Edition
Oxford Grammar Three Answer Book New Edition

Đặt làm sách phô tô màu, bìa cán màng bóng, đóng keo nhiệt liền gáy giá 120k/q

Oxford Grammar for Schools 2
Oxford Grammar for Schools 2

99.000 VNĐ