Step by Step Listening 2

76.000 VND

Nhà xuất bản – Publisher: E future
Tác giả – Author: 
Số trang – Pages: 110
Step by Step Listening 2: giáo trình luyện nghe hiểu dùng cho lớp học hoặc học sinh tự học ở nhà. Sách bao gồm phần giới thiệu từ vựng, hội thoại liên quan đến từ vựng và các bài tập nghe hiểu rồi lựa chọn hoặc đánh dấu. Là lựa chọn tối ưu cho việc luyện nghe có mục đích và bài bản, góp phần làm cho việc học ngoại ngữ trở nên dễ dàng, thú vị.  
Bạn có thể quan tâm thêm
Step by Step Listening 1
Step by Step Listening 1 Answer Key and Scrip
Step by Step Listening 1 CD1
Step by Step Listening 1 CD2
Step by Step Listening 2
Step by Step Listening 2 Answer Key and Scrip
Step by Step Listening 2 CD1
Step by Step Listening 2 CD2
Trường hợp bạn cần mua File PDF, xem chi tiết tại đây